# NEWS REVIEW Triệu hồi Mercedes C-Class do lỗi cảm biến bảo vệ người đi bộ 2.189 chiếc Mercedes-Benz C-Class đang được triệu hồi trên toàn cầu do lỗi liên quan đến cảm biến của hệ thống bật nắp ca-pô bảo vệ người đi bộ có thể không hoạt động hoặc "bung" muộn! May 27, 2022
giá & thông số xe
Hãng
Giá
TỔ LÁI TV