# LIFE DRIVE Mercedes-Benz phải bồi thường 2,8 triệu USD để giải quyết vụ quảng cáo sai về động cơ diesel Nhà sản xuất ô tô Đức Mercedes-Benz và nhà cung cấp Robert Bosch LLC phải chi trả tổng cộng khoảng 6 triệu USD để giải quyết vụ kiện về quảng cáo sai sự thật liên quan tới động cơ diesel tại bang Arizona, Mỹ. November 22, 2022
giá & thông số xe
Hãng
Giá
TỔ LÁI TV