# NEWS REVIEW Honda Việt Nam vượt qua khó khăn năm tài chính 2021 với doanh số hơn 2 triệu xe Tổng kết năm tài chính 2021 trong khó khăn vì dịch Covid, toàn thị trường Ô tô xe máy Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng. Honda Việt Nam vẫn duy trì được vị thế hàng đầu của mình bằng doanh số hơn 2 triệu xe cùng với nỗ lực đóng góp xã hội mạnh mẽ. May 28, 2021
giá & thông số xe
Hãng
Giá