# LIFE DRIVE Honda Việt Nam phục hồi doanh số ấn tượng toàn năm tài chính 2022 Sau khi công bố kết quả kinh doanh của năm tài chính 2022 (từ tháng 4/2021 đến tháng 3/2022), Honda Việt Nam (HVN) đã thể hiện đà tăng trưởng và phục hồi kinh doanh cùng các mảng hoạt động xã hội ấn tượng. Mảng kinh doanh xe máy chủ lực trong nước đạt hơn 2 triệu chiếc, tuy vẫn giảm 2,7% so với năm tài chính 2021, nhưng đà giảm đã được dừng lại so với mức -7% của riêng năm 2021. Đặc biệt thị phần của xe máy Honda lại tăng thêm, đồng thời mảng kinh doanh Ô tô cũng tăng trưởng trở lại sau giai đoạn khó khăn vì dịch Covid-19. Các hoạt động đóng góp xã hội vẫn được HVN duy trì và tiếp tục mở rộng hơn bất chấp khó khăn chung. May 30, 2022
giá & thông số xe
Hãng
Giá
TỔ LÁI TV