# LIFE DRIVE Toyota Việt Nam trao 200 Học bổng cho sinh viên kỹ thuật và âm nhạc năm 2020. Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch cùng Toyota Việt Nam đã phối hợp trao học bổng Kỹ thuật Toyota cho sinh viên các trường đại học ngành kỹ thuật và Học bổng Toyota hỗ trợ tài năng trẻ âm nhạc Việt Nam năm 2020. November 26, 2020
giá & thông số xe
Hãng
Giá